Ако ти си отидеш за миг

 

Ако ти си отидеш за миг

ще заровя лицето си в облак

и тежко на земята тогава.

Нито дъжд, нито сняг, нито слънце…

Ако ти си отидеш за миг.

Само мъка от там ще вали,

заличила последните стъпки

на съня, който с мен се разделя.

Нито дъжд, нито вик, нито сън…

Ако ти си отидеш за миг.