Чувствам се обсебен

 

Знам, всичко знам...

всеки ден - всичко знам,

но не знам за тебе,

искам ли да бъда с тебе.

Там в твоя свят,

всеки ден в твоя свят

да присъствам с тебе -

чувствам се обсебен.

Сам да реша,

всеки ден да звъня,

с правила и схеми,

нямам свое време.

Не, някой в мен,

всеки ден е смутен

и в съня ми ти

топъл сън не си.

Нима ще ме промениш,

сама всичко рушиш

и как ще ме задържиш с въже

в твоя ден.

Нима ще ме промениш

сама всичко рушиш

и как ще продължиш с мен,

ти с мен в моя ден.