Да те жадувам

 

Да те жадувам аз , да те жадувам,

а ти все повече да се отдалечаваш.

И аз все повече да съм виновен -

това е толкова недопустимо.

 

Да те жадувам аз , да те жадувам,

а ти все повече да се отдалечаваш.

И аз все повече да съм виновен -

това е толкова недопустимо.

 

Защото ти, все пак ще ме помилваш,

главата ми ще падне на гърдите ти -

ще се стопят китарите,

ще се стопят китарите,

защото аз не съм готов да те загубя

като ключе от пощенска кутия -

не съм готов,

не съм готов.

 

Да те жадувам аз , да те жадувам,

а ти все повече да се отдалечаваш.

И аз все повече да съм виновен -

това е толкова недопустимо.

 

Защото ти, все пак ще ме помилваш,

главата ми ще падне на гърдите ти -

ще се стопят китарите,

ще се стопят китарите,

защото аз не съм готов да те загубя

като ключе от пощенска кутия -

не съм готов,

не съм готов…

 

Да те жадувам аз…