Липсваш ми в дъждовните дни

 

Нов ден -

искам да те срещна,

и навън поглеждам,

но навярно ще вали.

Когато е мокро и студено,

от дъжда се криеш

и във къщи си стоиш.

Липсваш ми в дъждовните дни,

а навън ужасно вали,

викам слънцето с молба...

Търся те сега.

Крача и в локвите край мене,

като в огледало

търся твоите очи.

Бягат капките студени,

искат да те скрият -

туй са моите сълзи.