Няма да те дам

 

„Няма да те дам, няма да те дам…

Няма да те дам”-

крещи към теб тъмна сянка,

„няма да те дам”.

„Ти оставаш сам, ти оставаш сам…

Ти оставаш сам”,

крещи към теб тъмна сянка,

„ти оставаш сам”.

 

„Твоята душа е с ниска цена,

лесно я продай”-

крещи тъмна сянка,

„Всички те забравиха”.

„Стани предател и ти,

лесно е, по-малко боли,

няма да те дам,

няма да те дам”.

 

Бели ангели летят над теб

и с крилете си ти носят нови сили,

и аз няма да те дам.

Помня те от малък,

смеехме се, тичахме 

и вярвахме в мечтите,

и аз няма да те дам.