Отворете вратите

 

Нива голяма,

работа много,

тя разорана е, чака за посев.

Тука до скоро само бурени виждах,

а пък от тях храната ни бе горчива.

 

Исках и аз да засея в нея,

тя е моето време,

то е лично за мене.

Но някой е сложиш висока ограда,

не мога да мина,

кой ще отвори?

 

От утре ще трябва всички да сеем,

за да покълне висока ръжта.

А за целта премахнете преградите,

за да дадем и ние нашия дял.

 

Отворете вратите

за всеки от нас!