Покажи ми

 

Покажи ми пролетта,

покажи ми лятото,

нека видя есента...

Бяла – зимата.

Покажи ми изгреви,

вярата във две очи.

Нека видя в залеза

вечна мъдростта.

Покажи ми любовта,

дишаща в една душа

и чрез нея да прозра

твойта истина.

Нека видя твоя свят,

съкровен и непознат...

Моите сънища води

в твоите висини.

Искам да летя!

Въпреки неверите

искам да съм с ятото,

щом отлита там към твоя дом.

Въпреки промените

искам да съм с вятъра,

той ме води в нови светове.

Покажи ми ...