След десет години

 

Днес ще се срещнем след десет години,

вчера ли бяхме на двадесет и две,

разделихме се с надежда,

тук на този сив площад.

Пак да се срещнем след десет години

за да разкаже всеки от нас,

с какво се е преборил,

от какво не е заспивал

и какво е надживял.

Днес ще се срещнем след десет години,

влакове тръгват от всички страни,

но един от нас остава на една далечна гара,

Пак на двадесет и две.