След седем дни

 

“Не можеш ли отново да си ти,

какъвто беше и преди...?” -

така ми казваш мила, казваш ти

след тези седем, дълги дни.

Различна си, когато съм с теб.

Не се усмихваш – все мълчиш.

И пак ми казваш ти,

че искаш да съм друг...

Нали?

Пр: За седем дни

всичко ще се промени,

след седем дни

искаш да съм друг...Нали?

За седем дни

спряха нашите мечти,

след седем дни

всичко ще се промени.

Нали ти обещах, че ще има смях,

ще има лято и звезди.

И пак ще бъда аз, ще бъдеш ти,

но нека минат седем дни.

Пр. За седем дни

всичко ще се промени

след седем дни

искаш да съм друг....

Нали?

За седем дни

спряха нашите мечти,

след седем дни

искаш да съм друг...

Нали?