Търся бисер

 

Сезоните са черти,

Те оставят сенки в моите очи

и като малък

радвах се на всеки цвят -

радвам се на всеки бряг.

Времето играе

с морските вълни,

отминават покрай

моя дом съдби,

то все се смее -

кой ли ще го победи...

Белеят моите коси.

Сезоните са черти,

те оставят сенки в моите очи,

и като малък

с птиците навън летях -

с огъня във мен горя

Кой, кой...

Кой си ти?

И как,

накъде вървиш?

Кой, кой...

кой си ти?

Търсят бисер

твоите очи.